Czerwiec, 2010

Start > 2010 > Czerwiec

Urząd Miasta Poznania

„… firma Emax SA dostarczyła do Urzędu Miasta Poznania system monitorowania wydruków i kosztów – Printoscope (…) Ze wspomnianej umowy firma Emax wywiązała się należycie…”

Triumph-Adler Lausitz-Oderland GmbH

„…Hierbei handelt es sich um ca. 350 User, wo wir für 1 Monat eine Testinstallation durchgeführt haben. Support, Installation sowie Funktionalität entsprachen in allen Kriterien den Anforderungen. Diese Software wurde im Rahmen eines Projektes eingesetzt…”

MPEC Wrocław

„…Po wdrożeniu systemu kontroli i rozliczania kosztów wydruków (…) nasze ogólne nakłady spadły o ponad 30%. Możemy potwierdzić, (…) że zaproponowane rozwiązanie funkcjonuje bardzo dobrze i spełniło nasze oczekiwania co do funkcjonalności i efektywności działania… ”

Invest Bank

„…System Printoscope działał poprawnie. Zliczał zarówno ilości jak i koszty wydruków – z dokładnością do pojedynczego stanowiska roboczego. Praca aplikacji nie zakłócała działania innych systemów używanych w naszym banku. Nie zaobserwowano wzrostu obciążenia sieci lokalnej. Na uwagę zasługuje łatwość pracy z aplikacją oraz duża ilość standardowo zdefiniowanych raportów…”

Energia Pro

„…Wdrożony system objął kilka lokalizacji naszego przedsiębiorstwa (…) Oprogramowanie Printoscope oraz urządzenia cyfrowe Nashuatec spełniają nasze wymagania i są w pełni kompatybilne z naszym środowiskiem IT…”

Energetyka Kaliska

” Wyniki testu potwierdziły, iż oprogramowanie to spełnia nasze oczekiwania i wymogi w zakresie kontroli poszczególnych urządzeń, użytkowników, jak i jednostek organizacyjnych. (…) System ten został oparty o urządzenia wielofunkcyjne firmy Nashuatec oraz oprogramowanie Printoscope na 820 stanowisk (…)”