Lipiec, 2010

Start > 2010 > Lipiec

Pełna integracja z urządzeniami Kyocera Mita typu EMBEDDED

Została ukończona i w pełni przetestowana pełna integracja z urządzeniami KYOCERA MITA typu wbudowanego (Embedded). Zapewniona została tym samym pełna integracja z panelem urządzenia wielofunkcyjnego (MFP) oraz możliwość prostego podłączenia posiadanego przez Klienta czytnika kart zbliżeniowych dowolnego producenta,  bez konieczności stosowania terminala zewnętrznego.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

„…dokonało wdrożenia oprogramowania zarządzania wydrukami i kopiami oraz monitorującego urządzenia wielofunkcyjne  o wartości jednostkowej brutto przekraczającej kwotę 80 000,00 zł oraz dokonało dostawy  urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem o wartości  jednostkowej brutto przekraczającej  kwotę 250 000,00 zł…”

Grupa LOTOS S.A.

„…dostarczyła do nas system do monitorowania wydruków i kopii PRINTOSCOPE. Wdrożony system objął centralę firmy w ramach  500 użytkowników. (…) zakupiła 20 Print Terminali z czytnikami kart zbliżeniowych wykorzystywanych w ramach systemu kontroli dostępu…”

Raiffeisen Bank Polska SA

„…Wdrożony system objął 2100 użytkowników. (…) Oprogramowanie spełnia nasze wymagania i jest kompatybilne  z naszym środowiskiem IT.(…)

Przedmiot zamówienia został wykonany należycie i na wysokim poziomie.”

BANK BPH SA

„…BPH Spółka Akcyjna potwierdza, że w okresie  od kwietnia 2004 do  sierpnia 2004 firma EMAX przeprowadziła Audyt optymalizacyjny związany ze środowiskiem druku.(…)

Audyt ten został zakończony  z wynikiem pozytywnym wskazując w konkretny  i wymierny sposób potencjalne oszczędności. (…)

System Printoscope funkcjonował w sposób poprawny…”

Bank Gospodarstwa Krajowego

„…jako podwykonawca wdrożenia systemu druku centralnego na potrzeby Banku Gospodarstwa Krajowego dostarczyła system monitorowania wydruków i kopii PRINTOSCOPE. Wdrożony system objął Centralę Banku  w Warszawie 700 użytkowników.(…) firma nasza zakupiła 32 sztuki Print Terminali z czytnikami kart zbliżeniowych(…)

Oprogramowanie Printoscope spełniło wymagania i oczekiwania Klienta. (…) implementacja systemu spowodowała oszczędności w stosunku do  kosztów ponoszonych na proces drukowania dokumentów w okresie przed zainstalowaniem systemu…”

Wyróżnienie Inter Bank

Na Międzynarodowych Targach Technologii dla Instytucji Rynku Finansowego Printoscope otrzymał wyróżnienie jako system do kontroli i optymalizacji kosztów wydruków.

Certyfikat SAP

Certyfikat SAP dla Systemu Printoscope potwierdza zgodność aplikacji z SAP’em i możliwość monitorowania wydruków generowanych przez SAP.

Solution4Office – nowy właściciel praw autorskich PRINTOSCOPE

W kwietniu 2010 r. SYGNITY S.A.  konsekwentnie realizując plan restrukturyzacji grupy kapitałowej dokonał zbycia majątkowych praw autorskich do oprogramowania Printoscope na rzecz spółki Solution4Office Sp. z o.o. z udziałem i kierowanej przez dotychczasowego, wieloletniego pracownika Sygnity (wcześniej EMAX) Pana Roberta Stefanowicza.  Solution4Office to zespół doświadczonych programistów, wdrożeniowców i konsultantów od początku zaangażowanych w projekt PRINTOSCOPE. Gwarantuje to wysoką jakość usług oraz pewność, iż wszelkie wdrożenia będą przeprowadzone rzetelnie i terminowo.

Certyfikat SHARP OSA

Printoscope przystąpił do Programu Partnerskiego Open Systems Architecture firmy Sharp.

Przedsięwzięcie to opiera się na współpracy pomiędzy wyspecjalizowanymi dealerami i dostawcami systemu działającymi w wielu krajach. Mogą oni uczestniczyć w programie Sharp OSA Partner i opracowywać odpowiednie aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Środowisko programistyczne Sharp OSA umożliwia dokonanie indywidualnej konfiguracji oprogramowania urządzenia. Dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy urządzeniem wielofunkcyjnym a serwerem pozwala na integrację z infrastrukturą IT. Uruchamianie całej bazy aplikacji odbywa się bezpośrednio z poziomu użytkownika urządzenia, a oprogramowanie można skonfigurować zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. 
Firma Sharp wspiera integrację aplikacji Printoscope ze swoimi urządzeniami poprzez dostarczanie niezbędnych narzędzi programistycznych i dokumentacji technicznej.