BANK BPH SA

Start > Referencje > BANK BPH SA

„…BPH Spółka Akcyjna potwierdza, że w okresie  od kwietnia 2004 do  sierpnia 2004 firma EMAX przeprowadziła Audyt optymalizacyjny związany ze środowiskiem druku.(…)

Audyt ten został zakończony  z wynikiem pozytywnym wskazując w konkretny  i wymierny sposób potencjalne oszczędności. (…)

System Printoscope funkcjonował w sposób poprawny…”