Bank Gospodarstwa Krajowego

Start > Referencje > Bank Gospodarstwa Krajowego

„…jako podwykonawca wdrożenia systemu druku centralnego na potrzeby Banku Gospodarstwa Krajowego dostarczyła system monitorowania wydruków i kopii PRINTOSCOPE. Wdrożony system objął Centralę Banku  w Warszawie 700 użytkowników.(…) firma nasza zakupiła 32 sztuki Print Terminali z czytnikami kart zbliżeniowych(…)

Oprogramowanie Printoscope spełniło wymagania i oczekiwania Klienta. (…) implementacja systemu spowodowała oszczędności w stosunku do  kosztów ponoszonych na proces drukowania dokumentów w okresie przed zainstalowaniem systemu…”