Raiffeisen Bank Polska SA

Start > Referencje > Raiffeisen Bank Polska SA

„…Wdrożony system objął 2100 użytkowników. (…) Oprogramowanie spełnia nasze wymagania i jest kompatybilne  z naszym środowiskiem IT.(…)

Przedmiot zamówienia został wykonany należycie i na wysokim poziomie.”