MPEC Wrocław

Start > Referencje > MPEC Wrocław

„…Po wdrożeniu systemu kontroli i rozliczania kosztów wydruków (…) nasze ogólne nakłady spadły o ponad 30%. Możemy potwierdzić, (…) że zaproponowane rozwiązanie funkcjonuje bardzo dobrze i spełniło nasze oczekiwania co do funkcjonalności i efektywności działania… ”