Uniwersytet Śląski w Katowicach

Start > Referencje > Uniwersytet Śląski w Katowicach

„…dokonało wdrożenia oprogramowania zarządzania wydrukami i kopiami oraz monitorującego urządzenia wielofunkcyjne  o wartości jednostkowej brutto przekraczającej kwotę 80 000,00 zł oraz dokonało dostawy  urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem o wartości  jednostkowej brutto przekraczającej  kwotę 250 000,00 zł…”