Referencje

Start > Referencje

Uniwersytet Śląski w Katowicach

„…dokonało wdrożenia oprogramowania zarządzania wydrukami i kopiami oraz monitorującego urządzenia wielofunkcyjne  o wartości jednostkowej brutto przekraczającej kwotę 80 000,00 zł oraz dokonało dostawy  urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem o wartości  jednostkowej brutto przekraczającej  kwotę 250 000,00 zł…”

Grupa LOTOS S.A.

„…dostarczyła do nas system do monitorowania wydruków i kopii PRINTOSCOPE. Wdrożony system objął centralę firmy w ramach  500 użytkowników. (…) zakupiła 20 Print Terminali z czytnikami kart zbliżeniowych wykorzystywanych w ramach systemu kontroli dostępu…”

Raiffeisen Bank Polska SA

„…Wdrożony system objął 2100 użytkowników. (…) Oprogramowanie spełnia nasze wymagania i jest kompatybilne  z naszym środowiskiem IT.(…)

Przedmiot zamówienia został wykonany należycie i na wysokim poziomie.”

BANK BPH SA

„…BPH Spółka Akcyjna potwierdza, że w okresie  od kwietnia 2004 do  sierpnia 2004 firma EMAX przeprowadziła Audyt optymalizacyjny związany ze środowiskiem druku.(…)

Audyt ten został zakończony  z wynikiem pozytywnym wskazując w konkretny  i wymierny sposób potencjalne oszczędności. (…)

System Printoscope funkcjonował w sposób poprawny…”

Bank Gospodarstwa Krajowego

„…jako podwykonawca wdrożenia systemu druku centralnego na potrzeby Banku Gospodarstwa Krajowego dostarczyła system monitorowania wydruków i kopii PRINTOSCOPE. Wdrożony system objął Centralę Banku  w Warszawie 700 użytkowników.(…) firma nasza zakupiła 32 sztuki Print Terminali z czytnikami kart zbliżeniowych(…)

Oprogramowanie Printoscope spełniło wymagania i oczekiwania Klienta. (…) implementacja systemu spowodowała oszczędności w stosunku do  kosztów ponoszonych na proces drukowania dokumentów w okresie przed zainstalowaniem systemu…”

Urząd Miasta Poznania

„… firma Emax SA dostarczyła do Urzędu Miasta Poznania system monitorowania wydruków i kosztów – Printoscope (…) Ze wspomnianej umowy firma Emax wywiązała się należycie…”

MPEC Wrocław

„…Po wdrożeniu systemu kontroli i rozliczania kosztów wydruków (…) nasze ogólne nakłady spadły o ponad 30%. Możemy potwierdzić, (…) że zaproponowane rozwiązanie funkcjonuje bardzo dobrze i spełniło nasze oczekiwania co do funkcjonalności i efektywności działania… ”

Invest Bank

„…System Printoscope działał poprawnie. Zliczał zarówno ilości jak i koszty wydruków – z dokładnością do pojedynczego stanowiska roboczego. Praca aplikacji nie zakłócała działania innych systemów używanych w naszym banku. Nie zaobserwowano wzrostu obciążenia sieci lokalnej. Na uwagę zasługuje łatwość pracy z aplikacją oraz duża ilość standardowo zdefiniowanych raportów…”

Energia Pro

„…Wdrożony system objął kilka lokalizacji naszego przedsiębiorstwa (…) Oprogramowanie Printoscope oraz urządzenia cyfrowe Nashuatec spełniają nasze wymagania i są w pełni kompatybilne z naszym środowiskiem IT…”

Energetyka Kaliska

” Wyniki testu potwierdziły, iż oprogramowanie to spełnia nasze oczekiwania i wymogi w zakresie kontroli poszczególnych urządzeń, użytkowników, jak i jednostek organizacyjnych. (…) System ten został oparty o urządzenia wielofunkcyjne firmy Nashuatec oraz oprogramowanie Printoscope na 820 stanowisk (…)”