Kontroluj treść drukowanych dokumentów

Start > Produkty > Kontroluj treść drukowanych dokumentów

Kontrola wydruków realizowana za pomocą modułu Printoscope Printout Repository (PPR) to jedna z najskuteczniejszych form zapewnienia bezpieczeństwa drukowanych dokumentów.  Moduł ten zapewnia możliwość czytania i przechowywania treści WSZYSTKICH stron drukowanych dokumentów oraz z WSZYSTKICH drukarek zainstalowanych w firmie zarówno lokalnych jak i sieciowych.

Program pozwala na archiwizowanie i komisyjne przeglądanie treści wydruków. Wydruki przechowywane są przez system przez określony czas.

Wydruki wykonywane przez użytkowników są archiwizowane w repozytoriach w takiej postaci, w jakiej zostały wysłane do urządzenia drukującego (pliki RAW). System obsługuje wiele repozytoriów, do których dostęp jest realizowany z poziomu konsoli Printoscope Management Console modułu Printoscope Cost Control.

Wydruki prezentowane są w postaci wielostronicowych plików graficznych w formacie PDF lub TIFF.

Kontrola drukowania zwiększa pewność, iż ważne dla firmy dokumenty nie trafią w niepowołane ręce.

Obsługa modułu PPR realizowana jest z poziomu aplikacji Printoscope Management Console wchodzącej w skład systemu Printoscope Cost Control. Dostęp do wydruków jest ściśle określony. Wgląd w treść drukowanych prac mają tylko bezpośredni menadżerowie wykonawców wydruków. Poszczególni menadżerowie nie mają dostępu do wszystkich wydruków zarejestrowanych w systemie, a administrator systemu Printoscope Cost Control nie otrzymuje uprawnień do podglądu żadnych wydruków.

Kontrola druku moze być tylko skuteczna jeśli zainstalujesz moduł Printoscope Printout Repository!