Printoscope PrePaid

Start > Produkty > Printoscope PrePaid

Printoscope PrePaid to rozwiązanie płatnego udostępniania usług kopiowania i drukowania dokumentów.

W skład rozwiązania wchodzi:

 • serwis WWW do obsługi kont użytkowników
 • urządzenia Printoscope Terminal umieszczone przy drukarkach służą do identyfikacji użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych lub kodów pin
 • oprogramowanie zarządzające drukarkami i Printoscope Terminalami oraz wydrukami i kopiami (Printoscope Terminal Server)

Karty użytkownika

Każdy użytkownik posiada unikatową  kartę,  która służy do odbierania wydruków bądź wykonywania kopii. Możliwe  jest posiadanie dowolnej  liczby  kart przez  jednego użytkownika  lub doładowywanie  już posiadanej  karty.

W przypadku  kopiowania nie ma konieczności aktywowania  karty  – użytkownik może wykonywać kopie do czasu wykorzystania wszystkich swoich środków. Karty, które nie zostały aktywowane, mogą być tylko zasilane w punktach doładowywania  kart. Osoby chcące wykorzystać funkcje drukowania muszą aktywować swoje karty. W takim przypadku możliwe jest również doładowywanie stanu konta za pomocą funkcji przelewów elektronicznych. Aktywacja karty odbywa się w dedykowanym  serwisie WWW modułu Printoscope Pre Paid.

Jak zasilić konto użytkownika?

Konto użytkownika może być zasilone za pomocą:

 • odpowiednio skonfigurowanego Printoscope Terminala zwanego wpłatomatem, który znajduje się w specjalnie wyznaczonym miejscu, np. Punkcie Obsługi Klienta. Obsługą wpłatomatu zajmuje się osoba posiadająca w systemie konto z odpowiednimi uprawnieniami. Osoba taka loguje się do systemu za pomocą karty i pinu.
 • przelewów elektronicznych z wykorzystaniem serwisu internetowego Przelewy24

 

Kopiowanie

Aby użytkownik mógł korzystać z usługi kopiowania w systemie Printoscope Pre Paid musi posiadać środki na karcie/koncie. Użytkownik może wykonać tyle kopii, na ile pozwolą mu środki na karcie/koncie.Saldo karty/konta jest aktualizowane po każdej kopii.

Drukowanie

Aby użytkownik mógł korzystać z usługi drukowania w systemie Printoscope Prepaid musi:

 • z poziomu serwisu WWW dodać wydruk do kolejki
 • posiadać aktywną kartę i środki na koncie

System przyjmuje pliki tylko w formacie PDF.W trakcie dodawania wydruku użytkownik musi zaakceptować liczbę stron i koszty zwrócone dla wydruku przez system. Po dodaniu wydruku jest on gotowy do odebrania na drukarce.W tym celu należy za pomocą karty zalogować się do systemu i wybrać wydruk z listy. Jeśli środki na koncie są wystarczające, to drukarka wykona wydruk.

Serwis WWW

W serwisie WWW użytkownik może wykonać następujące operacje:

 • rejestracja konta
 • dodawanie wydruków do kolejki
 • zasilenie konta przy wykorzystaniu serwisu internetowego Przelewy24
 • przeglądanie historii zasileń konta
 • przeglądanie historii kopii i wydruków

Printoscope Terminal Server

Printoscope Terminal Server służy do autoryzowanego dostępu do sieciowych urządzeń drukujących i kopiujących. W skład modułu wchodzi oprogramowanie zarządzające kolejkami i konfiguracją.

 • Użytkownik nabywa kartę wstępnie zasiloną w punkcie obsługi. Karta do czasu jej aktywacji jest „anonimowa” – brak jest jej powiązania z kontem użytkownika. W tym samym punkcie obsługi możliwe jest również późniejsze doładowanie karty.
 • Kolejnym krokiem jest aktywacja karty z użyciem dedykowanego do tego serwisu WWW. Użytkownik zakłada nowe konto lub przypisuje nową kartę do już istniejącego
 • Karta może być używana do kopiowania dokumentów – nie ma w tym przypadku konieczności jej wcześniejszej aktywacji. Wystarczy autoryzacja przy jej użyciu na terminalu Printoscope i już można wykonywać kopie w ilości nie przekraczającej środków na karcie.
 • Poprzez dedykowany serwis WWW możliwe jest drukowanie dokumentów, zasilanie kont przy pomocy przelewów elektronicznych oraz wgląd w stan konta i listę wykonanych wcześniej prac.