Wprowadź druk poufny i wędrujący

Start > Produkty > Wprowadź druk poufny i wędrujący

Chcesz zadbać o bezpieczeństwo wydrukowanych, poufnych dokumentów?  Mają być bezpieczne i nie mają trafiać w niepowołane ręce? Chcesz pozyskać wiedzę kto kopiuje i ile dokumentów? Chcesz mieć wygodę i odebrać swój dokument z dowolnej drukarki? A może chcesz wykasować niepotrzebnie lub omyłkowo zlecony wydruk?

System PRINTOSCOPE w module Printoscope Terminal Server posiada wszystkie te funkcje!


DRUK POUFNY

Urządzenia biurowe są jednocześnie używane przez wielu pracowników, a nawet różne departamenty, a więc dbanie o bezpieczeństwo dokumentów tworzonych w firmie nabiera coraz większego znaczenia. Należy podkreślić, że dokumenty pracowników powinny być bezpieczne nie tylko na ich stacjach roboczych, ale również w drodze (sieci) na drukarkę oraz w momencie wydruku. Jedną z opcji, która pozwala na skuteczne zabezpieczenie drukowanych dokumentów, jest funkcja druku poufnego. Dzięki niej proces drukowania zostaje uruchomiony dopiero po wprowadzeniu unikalnego kodu PIN  lub zbliżeniu własnej karty zbliżeniowej – stosowanej np. do rejestracji czasu pracy lub otwierania drzwi. System Printoscope w module PTS pomaga również w usunięciu niechcianego zleconego dokumentu oczekującego już w kolejce na wydruk. Wystarczy, aby użytkownik po wybraniu opcji kasowania na urządzeniu Printoscope Terminal lub panelu urządzenia MFP usunął je z kolejki.

WYDRUK WĘDRUJĄCY

Formą druku poufnego, który również zabezpiecza drukowane dokumenty zwiększając komfort pracy jest tak zwany druk wędrujący, podążający lub follow me printing.
W praktyce jest to wydruk wędrujący za pracownikiem – oznacza to, że dokument wydrukować można na dowolnym urządzeniu na terenie firmy w ramach zdefiniowanych urządzeń drukujących.
W ramach systemu Printoscope w module PTS możliwe jest zastosowanie tak zwanej funkcji asystentki – to poszerzona wersja standardowego wydruku wędrującego – wyznaczenie osoby do odebrania swojego wydruku tym samym pracownik/manager może wyznaczyć osobę do odbioru swojego dokumentu.

ZLICZANIE KOPII

System Printoscope w module PTS potrafi zablokować urządzenie MFP aż do momentu zalogowania pracownika kartą zbliżeniową lub PINem. System zarejestruje informacje o wykonanych kopiach przypisanych do zalogowanego użytkownika oraz ich jakości.


System Printoscope posiada integracje z wszystkimi typami czytników i kart zbliżeniowych oraz większością urządzeń MFP występującymi na polskim i światowym rynku. Jesteśmy gotowi przeprowadzić kolejne integracje z urządzeniami drukująco-kopiujacymi.