Audyt środowiska druku

Start > Usługi > Audyt środowiska druku

PRINTOSCOPE SPRINT AUDIT

Samodzielny błyskawiczny audyt środowiska drukującego

Po samodzielnym zainstalowaniu modułu PCC (Printoscope Cost Control) Klient w prosty i szybki sposób możesz uzyskać wszelkie informacje z urządzeń drukujących zarówno zainstalowanych lokalnie, udostępnionych oraz oczywiście sieciowych.

Audyt druku polega na analizie raportów generowanych automatycznie przez moduł PCC w ramach, którego otrzymujemy wszelkie informacje dotyczące wydruków, począwszy od: ilości wydrukowanych dokumentów, ilości stron, obciążenia drukarek, jakości wydruku, podziału na kolor/b&w, duplex/Simple a na najważniejszym czyli koszcie wydruku kończąc.

Klient może przeprowadzić audyt drukowania samodzielnie lub całość zlecić firmie Solution4Office, która dysponuje wykwalifikowaną kadrą analityczną oraz jako producent oprogramowania Printoscope ma niezbędne narzędzia do zbierania danych.

Optymalizacja druku przeprowadzona za pomocą systemu Printoscope daje pewność, iż  ilości wydruków są precyzyjnie pomierzone.

Korzyści z przeprowadzenia Audytu drukowania PRINTOSCOPE SPRINT AUDIT:

 • Redukcja ilości drukowanych dokumentów o ok. 30%
 • Lokalizacja i redukcja kosztów wydruków,
 • Możliwość zaprojektowania indywidualnego i optymalnego rozwiązania,
 • Pełna kontrola tworzonych wydruków,
 • Wskazanie przeciążonych i niedociążonych drukarek.
 • Podniesienie efektywności posiadanych zasobów informatycznych,
 • Wzrost wydajności pracy,

System monitoruje wszystkie typy drukarek niezależnie od producenta.
Zalecany czas pomiaru to 1 miesiąc.


PRINTOSCOPE OPTIMAL AUDIT

Pełna analiza środowiska drukującego u Klienta

Cała analiza przeprowadzona zostanie przez profesjonalną kadrę analityczną firmy Solution4Office na bazie systemu PRINTOSCOPE.


CEL OPTYMALIZACJI

 • Rozpoznanie środowiska drukującego, kopiującego, faksującego
 • Dostawa i instalacja systemu Printoscope
 • Zebranie danych z systemu (1-3 miesiące)
 • Rozpoznanie kosztów ponoszonych na druk i przetwarzanie obrazu
 • Aspekt marketingowy – wywiad z użytkownikami to lepsze poznanie środowiska – dokładniejsza analiza
 • Propozycja optymalnej infrastruktury drukującej, zbalansowanej funkcjonalnie i kosztowo

Po przeprowadzeniu analizy danych przygotowane zostaną rekomendacje dotyczące rozwiązania spełniającego cel, którym jest obniżenie TCO (Całkowitych Kosztów Posiadania) ponoszonego na drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz faksowanie dokumentów Klienta. Założeniem dla rekomendowanego rozwiązania będzie obniżenie tych kosztów o min. 25% w stosunku do kosztów ponoszonych obecnie.


Korzyści z przeprowadzenia analizy i zastosowania systemu Printoscope w pełnym zakresie na wszystkich stanowiskach, bezterminowo:

 • Redukcja ilości drukowanych dokumentów o ok. 30%
 • Lokalizacja i redukcja kosztów wydruków bez utraty jakości,
 • Wzrost bezpieczeństwa drukowanych informacji,
 • Udogodnienia funkcjonalne zwiększające komfort pracy,
 • Możliwość zaprojektowania indywidualnego i optymalnego rozwiązania,
 • Pełna kontrola tworzonych wydruków,
 • Wskazanie przeciążonych i niedociążonych drukarek.
 • Podniesienie efektywności posiadanych zasobów informatycznych,
 • Wzrost wydajności pracy,

System monitoruje wszystkie typy drukarek niezależnie od producenta.
Zalecany czas pomiaru to okres 2-3 miesięcy.